IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II

IV tydzień psałterza

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Uroczystość