IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II

IV tydzień psałterza

Poniedziałek IV tygodnia Wielkiego Postu

J 4, 43-54;