IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II

IV tydzień psałterza

Wtorek IV tygodnia Wielkiego Postu

J 5, 1-3a. 5-16;