IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II

IV tydzień psałterza

Sobota IV tygodnia Wielkiego Postu

J 7, 40-53;