IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II

IV tydzień psałterza

Piątek IV tygodnia Wielkiego Postu

J 7, 1-2. 10. 25-30;