IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II

IV tydzień psałterza

Czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu

J 5, 31-47;